Zarząd Spółki Games Box S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 15 maja 2023 r., na godz. 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Notariusz przy ul. Świętokrzyskiej 18 w Warszawie.