W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada dalszy rozwój działalności poprzez produkcję i dystrybucję różnorodnych, racjonalnie wyselekcjonowanych gier przy względnie niskich budżetach oraz przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej Emitenta. Spółka bazuje na własnych pomysłach na gry, co przyczynia się do eksploatacji danego IP gry na wszystkich polach w przyszłości, począwszy od wersji STEAM na PC po późniejsze porty oraz następnie DLC. Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta jest wzrost wartości Spółki poprzez generowanie ponadprzeciętnych zysków ze sprzedaży nisko- i średniobudżetowych gier.

Powyższy cel będzie realizowany przy następujących założeniach:

  • prowadzenie ciągłego i intensywnego procesu poszukiwania pomysłów na nowe gry,
  • precyzyjne i efektywne badanie potencjału poszczególnych tytułów przed rozpoczęciem produkcji,
  • wdrażanie do etapu produkcji pomysłów, które mają potwierdzenie rynkowe, niezależnie od wstępnych ocen i oczekiwań Emitenta,
  • tworzenie jakościowych produkcji przy utrzymaniu wysokiej dyscypliny kosztowej,
  • szeroki i systematyczny proces kontroli jakości na każdym etapie produkcji, również przy wykorzystaniu zasobów Grupy Ultimate Games i PlayWay,
  • wprowadzenie do sprzedaży minimum jednego tytułu rocznie,
  • rozwój potencjału intelektualnego poprzez rozbudowę zespołów wewnętrznych Spółki,
  • rozwój współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie portowania oraz certyfikacji wydanych gier na inne platformy, przede wszystkim konsole,
  • korzystanie z potencjału Grupy Kapitałowej Ultimate Games i PlayWay w zakresie wymiany wartościowych informacji, doświadczeń, dobrych praktyk biznesowych oraz produkcyjnych.

Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2024-2025. Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w ramach realizacji strategii rozwoju przeprowadzi kolejną emisję akcji, celem zwiększenia dynamiki rozwoju prowadzonej działalności, przy czym na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania emisja akcji nie jest planowana.