Raporty ESPI

DataNumer DokumentuNazwa
2024-02-1301/2024

Raport bieżący ESPI 01/2024 –  Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2023-12-0813/2023

Raport bieżący ESPI 13/2023 – Zwrot kosztów portu gry pt. Ships Simulator w wersji na konsole Play Station

2023-11-2012/2023

Raport bieżący ESPI 12/2023 – Ustalenie daty premiery gry pt. Ships Simulator na konsole Play Station

2023-08-2911/2023

Raport bieżący ESPI 11/2023 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki

2023-06-2910/2023

Raport bieżący ESPI 10/2023 –  Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2023-06-299/2023

Raport bieżący ESPI 9/2023 –  Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2023-06-288/2023

Raport bieżący ESPI 8/2023 – Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2023-06-017/2023

Raport bieżący ESPI 7/2023 – Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2023-05-156/2023

Raport bieżący ESPI 6/2023 – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 maja 2023 r.

2023-05-125/2023

Raport bieżący ESPI 5/2023 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR

2023-04-184/2023

Raport bieżący ESPI 4/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Box S.A. wraz z projektami uchwał

2023-03-163/2023

Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2023-03-072/2023

Podpisanie umowy wydawniczej dotyczącej gry pt. Primitive

2023-02-061/2023

Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2022-12-296/2022

Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2022-12-225/2022

Zwrot kosztów portu gry pt. Ships Simulator w wersji na konsole Xbox One

2022-12-194/2022

Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2022-11-243/2022

Ustalenie daty premiery gry pt. Ships Simulator na konsole Xbox One

2022-07-062/2022

Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

2022-04-281/2022

Przyznanie dostępu do systemu ESPI