Raporty EBI

DataNumer DokumentuNazwa
2024-01-041/2024

Raport bieżący EBI 1/2024 – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 r.

2023-12-069/2023

Raport bieżący EBI 9/2023 – Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

2023-12-068/2023

Raport bieżący EBI 8/2023 – Podpisanie umowy z biegłym rewidentem

2023-11-087/2023

Raport bieżący EBI 7/2023 – Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r

2023-08-086/2023

Raport bieżący EBI 6/2023 – Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r

2023-05-155/2023

Raport bieżący EBI 5/2023 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Games Box S.A.

2023-05-084/2023

Raport bieżący EBI 4/2023 – Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.

2023-04-183/2023

Raport bieżący EBI 3/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Box S.A. wraz z projektami uchwał

2023-03-132/2023

Raport okresowy Spółki za 2022 rok obrotowy

2023-01-101/2023

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.

2022-11-145/2022

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.

2022-08-144/2022

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2022 r.

2022-08-123/2022

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.

2022-07-052/2022

Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect

2022-06-271/2022

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.