Games Box S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie wydawania i produkcji gier na różne platformy, tj. gry na komputery (PC oraz MAC) oraz gry na konsole (Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One). Założycielem oraz istotnym akcjonariuszem Emitenta jest Ultimate Games S.A. – notowana na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tworząca gry wideo na najpopularniejsze platformy. Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Tomasz Supeł, który jest doświadczonym i kreatywnym menadżerem odpowiedzialnym za działalność i rozwój Emitenta.

Spółka jest pomysłodawcą, wydawcą i producentem gier sprzedawanych w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store, Google Play oraz Nintendo eShop, które są największymi dystrybutorami gier i aplikacji na świecie. Produkcja gier Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, zlecana jest do podmiotów zewnętrznych, niemniej zdecydowana większość pomysłów i koncepcji gier jest dziełem samego Emitenta. Spółka dokonywała również sprzedaży assetów, tj. elementów do gier, a także autorskich praw majątkowych do gier czy dzieł w postaci mechanik do gier.

Model biznesowy Emitenta zakłada produkcję różnorodnych, racjonalnie wyselekcjonowanych gier przy względnie niskich budżetach oraz przy utrzymaniu niskich kosztów działalności operacyjnej Emitenta. W ramach prowadzonej działalności Emitent stale pracuje nad opracowywaniem gier. Na początku jest to przygotowywanie trailera i strony STEAM, a następnie produkcja pełnej wersji danej gry.

Strategia Emitenta opiera się na rozwoju w oparciu o własne pomysły Spółki na gry, co przyczyni się do eksploatacji danego IP gry na wszystkich polach w przyszłości, począwszy od wersji STEAM na PC po późniejsze porty, czy też następnie DLC. Pomimo krótkiej historii działalności Spółka rozwija się w dynamicznym tempie, realizując swoje projekty zgodnie z założonymi planami i celami, a środki pieniężne wypracowane w drodze emisji akcji, a także sprzedaży produktów własnych, pozwalają na samodzielne funkcjonowanie Emitenta.