ZARZĄD

Tomasz Supeł – Prezes Zarządu

Absolwent kierunku Ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pan Tomasz Supeł ukończył również studia podyplomowe w Instytucie Nauk Ekonomii na Polskiej Akademii Nauk dla kandydatów na dyrektorów finansowych. Pracował w bankowości przedsiębiorstw, domu maklerskim, towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Pan Tomasz Supeł pełnił również funkcję Dyrektora Finansowego w dużej spółce produkcyjnej. Posiada również doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych oraz zarządczych w spółkach kapitałowych.

RADA NADZORCZA

Rafał Jelonek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Rafał Jelonek jest z wykształcenia informatykiem ze specjalizacją z grafiki komputerowej. Związany jest z branżą gier wideo od kilkunastu lat. Pan Rafał Jelonek uczestniczył w wielu projektach, początkowo jako tłumacz i tester, m.in. Fishing Planet, theHunter. Od 2017 roku Pan Rafał Jelonek związany jest z Ultimate Games S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora ds. operacji. Pan Rafał Jelonek był odpowiedzialny za prowadzenie i sukces m.in. Ultimate Fishing Simulator. Obecnie nadzoruje produkcję Ultimate Games S.A., w tym kluczowy projekt pt. Ultimate Fishing Simulator 2. Jednocześnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w 3T Games sp. z o.o., gdzie jest odpowiedzialny za największy projekt w Grupie Kapitałowej Ultimate Games, tj. Ultimate Hunting.

Ludwik Sobolewski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Ludwik Sobolewski jest doktorem nauk prawnych, adwokatem, radcą prawnym, menadżerem instytucji finansowych i ekspertem rynków kapitałowych. Pan Ludwik Sobolewski ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i studia doktoranckie w zakresie historii prawa, ekonomii i filozofii na Universite Pantheon Assass (Paris II). Pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Urzędzie Rady Ministrów, a następnie, w roku 1994, został wiceprezesem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W roku 2006 wygrał konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (i ponownie w roku 2010) i pełnił niniejszą funkcję do roku 2013. W 2013 r. został wybrany na stanowisko Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (BVB) na kadencję w latach 2013-2017. W latach 2015-2016 był Przewodniczącym Rady Dyrektorów narodowego operatora usług pocztowych w Rumunii (Posta Romana).

Tomasz Stajszczak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Stajszczak jest doktorem nauk humanistycznych ze specjalizacją w języku angielskim i translatoryce. Aktywnie działa jako tłumacz i copywriter m.in. w branży gamedev. Od 2016 r. Pan Tomasz Stajszczak współpracuje ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej PlayWay.

Krzysztof Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Markowski jest absolwentem politologii na Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Giedroycia w Warszawie. Od 1995 r. związany jest z branżą reklamową. Pan Krzysztof Markowski zdobywał doświadczenie w kilku wydawnictwach, przykładowo takim jak Agora S.A., w którym zarządzał kilkunastoosobowym działem reklamy. Od 2011 r. jest właścicielem agencji reklamowej, która działa w branży digital i OOH (ang. outdoor advertising, reklama zewnętrzna).

Błażej Musiał – Członek Rady Nadzorczej

Pan Błażej Musiał swoją karierę zawodową rozwija w branży gamedev, tworząc gry komputerowe. Pracował m.in. w spółce Live Motion Games S.A., należącej do Grupy PlayWay, a także w firmie Garmory sp. k., które zajmują się produkcją gier komputerowych.