O SPÓŁCE

Games Box jest producentem i wydawcą gier oferowanych na całym świecie na komputery PC oraz konsole. Głównym inwestorem w Spółce jest notowany od 2019 roku na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych – Ultimate Games S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA

Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Ultimate Games S.A.

ZARZĄD

Tomasz Supeł

Tomasz Supeł – Absolwent Ekonomii W SGGW, ukończył studia podyplomowe w INE PAN dla Dyrektorów Finansowych. Pracował wiele lat w bankowości przedsiębiorstw, domu maklerskim, TFI. Pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w dużej spółce produkcyjnej. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych oraz zarządczych spółek kapitałowych.

Był jednym z pomysłodawców i inicjatorów notowanej Spółki Movie Games SA, której głównym inwestorem jest PLAYWAY SA.

Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Movie Games SA w latach 2016-2019.