Zarząd Games Box S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2024, zgodnie z którym:

  • raport roczny za 2023 r. zostanie opublikowany 15 marca 2024 r.,
  • raport okresowy za I kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 10 maja 2024 r.,
  • raport okresowy za II kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 8 sierpnia 2024 r.,
  • raport okresowy za III kwartał 2024 r. zostanie opublikowany 8 listopada 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania poszczególnych raportów okresowych Emitenta zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego.