Raport bieżący EBI 3/2023 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Games Box S.A. wraz z projektami uchwał