Raport bieżący EBI 4/2023 – Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.