Raport bieżący EBI 5/2023 – Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Games Box S.A.