Raport bieżący EBI 6/2023 – Raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r