Raport bieżący EBI 7/2023 – Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r