Raport bieżący EBI 8/2023 – Podpisanie umowy z biegłym rewidentem