Raport bieżący EBI 9/2023 – Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect