Raport bieżący ESPI 01/2024 –  Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze