Raport bieżący ESPI 11/2023 – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów Spółki