Raport bieżący ESPI 7/2023 – Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up