Raport bieżący ESPI 8/2023 – Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up