Raport bieżący ESPI 9/2023 –  Powiadomienie o nabyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze