Raport bieżący ESPI 5/2023 – Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR